BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1282/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
6 grudnia 2005r.

 


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. D. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2006.

2. Wzór komunikatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej Promocji i Kultury.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 1 o wolontariacie Zarząd Powiatu Poznańskiego zobowiązany jest do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

W dniu 29 listopada 2005 roku Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę nr XXX/331/II/ 2005 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006.

Aby spełnić wymogi ustawy podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-01-25 12:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 09:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10482
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 15:17