BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1283/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2005r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcami Mirosławem Lorkiem zamieszkałym 61-773 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 5/95 i Ryszardem Siekańskim zamieszkałym 62-060 Stęszew ul. Ogrodowa 11 prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELPROPO" z siedzibą 62-060 Stęszew ul. Ogrodowa 11 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac w zakresie wymiany pionów instalacji elektrycznej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcami Mirosławem Lorkiem zamieszkałym 61-773 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 5/95 i Ryszardem Siekańskim zamieszkałym 62-060 Stęszew ul. Ogrodowa 11 prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELPROPO" z siedzibą 62-060 Stęszew ul. Ogrodowa 11 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac w zakresie wymiany pionów instalacji elektrycznej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego.

2. Wykonawca, o którym mowa ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 2400,00 zł netto + obowiązujący podatek V A T (słownie złotych: dwa tysiące).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm ).
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:

Budynek stanowiący własność Powiatu Poznańskiego położony przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu od roku 2002 przechodzi gruntowną modernizację. W latach 2002/2003 ocieplono ściany, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono stolarkę budowlaną, a w latach 2004/2005 wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i hydrantową, W chwili obecnej właściciel przystępuje do wymiany instalacji elektrycznej i remontu sanitariatów ogólnodostępnych.

W związku z rozpoczęciem prac w zakresie wymiany instalacji elektrycznej wyraża się zgodę Przedsiębiorcom Mirosławowi Lorkowi zamieszkałemu 61-773 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 5/95 i Ryszardowi Siekańskiemu zamieszkałemu 62-060 Stęszew ul. Ogrodowa 11 prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELPROPO" z siedzibą 62-060 Stęszew ul. Ogrodowa 11 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższych prac.

Powyżsi Przedsiębiorcy wykonali weryfikację dokumentacji instalacji elektrycznej budynku przy ul. Słowackiego 18. Ponadto, sporządzili kosztorysy inwestorskie, przedmiary i specyfikację techniczną. Prace przez nich zostały wykonane terminowo i zgodnie z zakresem zlecenia.

Wynagrodzenie z tytułu w/w nadzoru wyniesie 2 400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

Środki na powyższy wydatek zostały zarezerwowane w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2005 r. w pozycji: wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8 - ­130/700/70003/6050/10.
 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-03 14:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 09:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9960
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40