BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1290/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji "VII Powiatowego Kolędowania" w Buku.
Uchwała Nr 1291/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę zestawów komputerowych i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1292/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 grudnia 2005r.
 
w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.
Uchwała Nr 1294/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania mebli biurowych do Domu Dziecka w Kórniku.

Banery