BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1290/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2005r.
 

 

 w sprawie: pokrycia kosztów organizacji "VII Powiatowego Kolędowania" w Buku.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:
 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 6 000 zł brutto (słownie: sześćtysięcyzłotych) na pokrycie kosztów organizacji  "VII Powiatowego Kolędowania" w Buku w styczniu 2006 roku.
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Powiatowe Kolędowanie od lat gromadzi mieszkańców Powiatu Poznańskiego na wspólnym. śpiewaniu kolęd i pastorałek. Uczestniczy w niej corocznie kilka powiatowych chórów. Impreza odbywa się już po raz siódmy. Spotkania chórów z Powiatu Poznańskiego w bukowskiej Farze kontynuują zwyczaj kolędowania, a wspólny śpiew akcentuje przywiązanie do lokalnej wspólnoty. Jest to zatem wydarzenie kulturalne o dużej randze, integrujące społeczność powiatową.

Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały uważam za celowe.
 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-21 13:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 13:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4200
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-07 13:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-04-08 14:04