BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1266/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na organizację IX Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców im. Tomasza Zajączkowskiego.
Uchwała Nr 1267/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1240/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt.
Uchwała Nr 1268/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowych ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla wyróżniających się młodych sportowców oraz dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego z powiatu poznańskiego.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-01-02 15:27
Uchwała Nr 1269/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie:
sfinansowanie nagród rzeczowych.
Uchwała Nr 1270/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-10 09:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-21 09:20
Uchwała Nr 1271/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji dla serwerowni Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-04-26 11:16
Uchwała Nr 1272/05
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę prasy i innych publikacji w roku 2006 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-04-26 10:58
Uchwała Nr 1274/05
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 500 zł na zakup nagród.

Banery