BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1267/2005

ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie:  zmiany uchwały Nr 1240/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt.


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 8, art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), art. 42 ust.1, art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:


§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr 1240105 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 7 listopada 2005 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt w ten sposób, że przeznacza się środki finansowe w kwocie 4.000 zł (słownie: czterytysiącezłotych) na udział Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bukowia" w rozgrywkach ligowych piłki ręcznej.


§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 926, rozdział 92605.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.


§ 4. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc


Uzasadnienie:

W dniu 16 listopada 2005r Uczniowski Klub Sportowy "Bukowia", pisemnie poinformował, iż planowany w dniach od 18 do 20 listopada 2005 roku w hali w Buku, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt nie odbędzie się, ponieważ w ostatniej chwili odmówiły udziału dwa zespoły. Pozostałe zespoły nie wyraziły chęci udziału w turnieju.

Organizatorzy zostali zatem zmuszeni do rezygnacji z imprezy. W piśmie zwrócono się również o możliwość wykorzystania środków finansowych przyznanych na organizację turnieju, przeznaczając je na udział Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bukowia" w rozgrywkach ligowych piłki ręcznej. UKS "Bukowia" wytypuje cztery zespoły, które wezmą udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Wielkopolski. Trzy z nich w roku bieżącym startowały w rozgrywkach szczebla centralnego do półfinałów i finałów Mistrzostw Polski, promując powiat poznański. Pomoc finansowa pozwoli młodzieży na wzięcie udziału w zawodach organizowanych nawet w najdalszych rejonach województwa wielkopolskiego. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.
 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-27 09:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 11:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6283
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 13:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-20 15:45