BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1268/2005

ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2005r.


w sprawie: powołania komisji konkursowych ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla wyróżniających się młodych sportowców oraz dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego z powiatu poznańskiego.


Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 592 ze zmianami) oraz uchwał nr XXXII/294/II/2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego oraz nr XXXII/295/II/2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego, Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 roku, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się dwie komisje konkursowe ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla wyróżniających się młodych sportowców oraz dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego z powiatu poznańskiego, zwane dalej Komisjami.2. Komisja ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla wyróżniających się  młodych sportowców z powiatu poznańskiego obraduje w następującym składzie:
a. Przewodniczący - Pan Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański,
b. Sekretarz - Pan Tomasz Grudziak - Wicedyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
c. Członkowie:
Pan Jarosław Dobrowolski - Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego, Pani Barbara Antoniewicz - członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego, Pani Barbara Czerniejewska - członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego.
3. Komisja ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego obraduje w następującym składzie:
a. Przewodniczący - Pan Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański.
b. Sekretarz - Pani Monika Kapturska - Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji  i Kultury.
c. Członkowie:
Pan Jarosław Dobrowolski - Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego,
- Pani Mariola Konieczna - członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego,
Pani Wanda Konys - członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Wyniki pracy Komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 

§ 3. Ustala się Regulamin Pracy Komisji Konkursowych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 4. Komisję powołuję się na okres do dnia 31 stycznia 2006 roku.
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:

W dniu 27 września 2005 roku Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwały nr XXXII/294/II/2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego oraz nr XXXII/295/II/2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego z powiatu poznańskiego. Zgodnie z regulaminami stanowiącymi załączniki do ww. uchwał podjęto procedurę o wyłonieniu komisji konkursowych, których zadaniem jest rozpatrzenie wniosków i przedstawienie propozycji udzielenia nagród Starosty Poznańskiego do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu. Aby spełnić te wymogi podjęcie uchwały uważam za celowe.
 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-01-02 15:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 11:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6194
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 13:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-16 11:07