BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1272/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę prasy i innych publikacji w roku 2006 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz  §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę prasy i innych publikacji w roku 2006 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:
1) Aleksandra Waszak;
2) Anna Matuszak;

3) Agnieszka Wolna;
4) Adam Habryło;
5) Anna Turaj;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-04 08:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 11:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6191
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 13:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-13 13:50