BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1230/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 października 2005r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę paliwa w ilości 1.846,65 l do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-04-27 10:23

Banery