BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR 1245/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 listopada 2005r.

 

w sprawie zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
 

Zarząd Powiatu Poznańskiego działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) postanawia:


§1. Zawiadomić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu z siedzibą w Koziegłowach przez:

- Pana Marka Nowickiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- Panią Aleksandrę Bartkowiak byłą Główną księgową Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta  - Jan Grabkowski
Wicestarosta  - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Poznańskiego, działając na podstawie §38 ust. 4 Statutu Powiatu Poznańskiego, w związku z przeprowadzonym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu z siedzibą w Koziegłowach w dniach 25.07.2005 r. - 09.09.2005 r. zadaniem audytowym w zakresie nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez ZDP z udziałem środków z Unii Europejskiej, w wyniku którego stwierdzono trzy przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych, tj.

- przez Pana Marka Nowickiego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), tj. z tytułu dopuszczenia przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej przy udzielaniu zamówień publicznych,

- przez Pana Marka Nowickiego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), tj. z tytułu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

- przez Panią Aleksandrę Bartkowiak, byłą Główną księgową Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z art. 5ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), tj. z tytułu dochodzenia należności jednostki samorządu terytorialnego w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, postanowił, w ramach realizacji obowiązku nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, jako jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, skierować zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-02-15 10:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 14:28

« wstecz

Banery