BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1307/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2005r.
 

w sprawie: przyznania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXII/309/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, uchwala się co następuje:


§ 1. Przyznaje się stypendium Rady Powiatu Poznańskiego za wysokie wyniki w nauce, w roku szkolnym 2005/06, dodatkowo dla następujących 3 uczniów Zespołu Szkół w Bolechowie:

1. Maja Karasiewicz

2. Aneta Wojciechowska

3. Małgorzata Koksa


§2. Wykonanie uchwały powierza się p. Tomaszowi Łubińskiemu - Wicestaroście.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - p. Jan Grabkowski


Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - p. Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego kierowane są do uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy osiągają najwyższą średnią ocen w nauce. Wnioski o przyznanie stypendium dla poprzedniej grupy uczniów złożone zostały wcześniej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Dodatkowe 3 osoby z Zespołu Szkół w Bolechowie uzyskały średnie ocen nie mniejsze niż 5, jednak szkoła nie dostarczyła tych wniosków razem z pierwszą grupą. Ponieważ uczniowie uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz zaplanowane środki na Stypendia Rady Powiatu są wystarczające, proponuję przyznanie ich także tym trzem uczniom

Komisja rozpatrująca wnioski powołana na podstawie Uchwały Nr 1249/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14.11.2005r., na posiedzeniu, które odbyło się 19.12.2005r. zaopiniowała pozytywnie te dodatkowe wnioski z ZS Bolechowo

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, proponuję przyjęcie niniejszej uchwały.
 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-01-05 09:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 13:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8498
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-07 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:16