BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1300/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2005r.

 


w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2006-2008.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:


§ 1. Zatwierdza się wybór oferty „Pomoc Maltańska” Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2006-2008.
 

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy o realizację zadania.


§ 3. Uchwała zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.


§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Pani Ewie Dalc.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski                    

Wicestarosta - Tomasz Łubiński             

Członek Zarządu - Ewa Dalc                              Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr 1252/2005 z dnia 14.11.2005 r. ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2006-2008. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, w Głosie Wielkopolskim w dniu 16.11.2005 r. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami).

W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta. Zespół Opiniujący, powołany uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 874/2005 z dnia 7 lutego 2005 roku, na spotkaniu w dniu 16 grudnia 2005 r. rozpatrzył złożoną ofertę Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu.

Oferta podmiotu spełniała wszystkie wymogi formalne. Zespół opiniujący rozpatrując ofertę wziął pod uwagę:

-  doświadczenie oferenta,

-  posiadane przez podmiot zasoby lokalowe i osobowe przeznaczone do realizacji zadania,

- jakość działania w oparciu o analizę i ocenę proponowanej koncepcji prowadzenia ośrodka wsparcia oraz kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,

-  przedłożone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ubiegły rok,

-  kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględniając przy ocenie zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania. Niniejsza uchwała stanowi zatwierdzenie wyboru oferty dokonanej przez zespół opiniujący wnioski na zadania z zakresu pomocy społecznej.

W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-11 13:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 12:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8497
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-07 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 09:13