BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA 1302/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2005r.


 

w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), w związku z § 4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r. ,Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. 1. Zatwierdza się wyniki przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na lokal użytkowy nr 237 o powierzchni 24,61 m2 z Małgorzatą Ginter prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Ginter NZOZ Optimed Poradnia Okulistyczna z Poradnią Jaskrową z siedzibą 60-823 Poznań, ul. J. Słowackiego 8.

3. Umowa najmu z podmiotem, o których mowa ust. 2 Uchwały zostanie zawarta na czas nieoznaczony.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc


Uzasadnienie:

Powiat Poznański zaoferował do oddania w najem w przetargu pisemnym ograniczonym na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych prowadzonym w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą) 3 lokale użytkowe o różnych powierzchniach i położonych na różnych kondygnacjach w w/w budynku oraz pomieszczenia piwniczne.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1234/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 31 października 2005 roku minimalna stawka czynszu za najem lokalu użytkowego ustalona została na poziomie 26 zł za 1 m2 + 22 % VAT. W przypadku pomieszczeń piwnicznych stawka czynszu została ustalona na poziomie 9,50 zł za 1m2 + 22 % VAT.

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego złożono 2 oferty.

Jedna oferta została złożona na lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 25,90 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 237). Ofertę złożyła: Małgorzata Ginter NZOZ Optimed Poradnia Okulistyczna z Poradnią Jaskrową z siedzibą 60-823 Poznań, ul. J. Słowackiego 8. W/w podmiot zaoferował stawkę czynszu za wskazany lokal w wysokości 27,00 zł + podatek VAT 22 % za 1 m2.

Jedną ofertę złożono na lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 24,61 m2 położony na parterze (pomieszczenie nr 60). Ofertę złożył: Familijny Poznań z siedzibą 60-526 Poznań, ul. Staszica 15

Zgodnie z powyższym na lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 10,71 m2 oraz pomieszczenia piwniczne o powierzchni 57,75 m2 (pomieszczenia 0,12, 0,16, 0,18,0,19) nie zostały złożone oferty.

Po przeanalizowaniu przez Komisję Przetargową, powołaną Uchwałą Nr 1234/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2005 roku (w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych lokali), złożonych ofert stwierdza się, że spośród 2 ofert 1 jest ważna. Oferta złożona przez Familijny Poznań z siedzibą 60-526 Poznań, ul. Staszica 15 jest nieważna ze względów formalnych.

Podstawą zatwierdzenia przedmiotowego przetargu jest protokół z postępowania przetargowego stanowiący załącznik do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym wnoszę o:

a) zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego w oparciu o protokół z postępowania przetargowego,

b) zawarcie umowy najmu z Małgorzatą Ginter NZOZ Optimed Poradnia Okulistyczna z Poradnią Jaskrową z siedzibą 60-823 Poznań, ul. J. Słowackiego 8, - lokal nr 7.
 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-21 10:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 12:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8439
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-07 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-24 15:19