BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1303/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2005r.


w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów domków szeregowych w Lisówkach.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:


§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów domków szeregowych w Lisówkach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).


§2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta Tomasz Lubiński

Starosta Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu: Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów domków szeregowych w Lisówkach złożono jedną ofertę, która nie spełniała wymagań formalnych. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócono się do oferenta o uzupełnienie dokumentów w złożonej ofercie.

Złożone dokumenty uzupełniające nie spełniły wymagań formalnych, ponieważ:

1) załączone zaświadczenie kierownika budowy dotyczy innej osoby niż wskazana w ofercie;

2) kserokopie dokumentów nie zostały poświadczone za zgodność kopii z oryginałem.

Oferent został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy, ponieważ nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-04-24 13:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 12:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8496
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-07 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 09:13