BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1310/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
28 grudnia 2005r.w sprawie: zatwierdzenia podziału środków dla wyróżniających się młodych sportowców oraz dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego z powiatu poznańskiego.


Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ), art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 ze zmianami), uchwał Rady Powiatu Poznańskiego nr XXII/294/II/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego oraz nr XXXII/295/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego, oraz uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1268/05 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji konkursowych ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla wyróżniających się młodych sportowców oraz dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego z powiatu poznańskiego, Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:


§ 1. Zatwierdza się podział środków dla wyróżniających się młodych sportowców oraz dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego z powiatu poznańskiego. Podział środków zawierają zestawienia stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego powołał w drodze uchwały komisje konkursowe ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla wyróżniających się młodych sportowców oraz dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego z powiatu poznańskiego. Zgodnie z § 12 ust. 1 "Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej" podział środków dołącza się do protokołu z prac komisji i przedstawia Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia w formie uchwały. Komisja ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego dokonała podziału środków budżetowych na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2005 roku, a komisja zajmująca się wnioskami trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego z powiatu poznańskiego w dniu 20 grudnia 2005 roku. Zatwierdzone zestawienia stanowią podstawę do wypłaty nagród.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-01-05 09:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 12:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3693
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-07 12:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-15 15:10