BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1320/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.

w sprawie:
Nieodpłatnego przekazania mebli biurowych do Domu Dziecka w Kórniku.

Uchwała Nr 1321/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.

w sprawie:
1. Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Mosinie. 2. Uchylenia Uchwały Nr 1261/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 21.11.2005 r.

Uchwała Nr 1322/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 1323/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową, sprzętową. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-07 14:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-10 10:12

Uchwała Nr 1324/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji imprezy "Nasza choinka" - dla dzieci z domów dziecka z terenu powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 1325/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na wygłoszenie wykładu pt. "Rekreacja i sport nad Wartą w powiecie poznańskim.

Uchwała Nr 1326/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup pucharów na podsumowanie rozgrywek ligowych powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 1327/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-18 09:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 09:41

Uchwała Nr 1328/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych w 2006 roku.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-10 09:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 09:31

Uchwała Nr 1329/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 120 zł na wpisowe za udział reprezentacji powiatu poznańskiego w I Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych, który odbędzie się w dniu 14 stycznia 2006 r. w Kostrzynie.

Uchwała Nr 1330/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-03-07 13:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 10:28

Uchwała NR 1331/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.

w sprawie:
opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-27 12:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 10:51

Uchwała Nr 1332/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-20 15:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 10:51

Uchwała NR 1333/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-06 11:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 10:51

Banery