BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1325/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 stycznia 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wygłoszenie wykładu pt. "Rekreacja i sport nad Wartą w powiecie poznańskim.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 800 zł (słownie: osiemset złotych) na wygłoszenie wykładu pt.: "Rekreacja i sport nad Wartą w powiecie poznańskim" 2. Wygłoszenie wykładu pt. "Rekreacja i sport nad Wartą w powiecie poznańskim" nastąpi w dniu 13 stycznia 2006 roku, w galerii "Garbary 120".

§ 2 . Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 750, rozdział 75075.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:
W dniu 13 stycznia 2006 roku zostanie wygłoszony wykład pt. "Rekreacja w sport nad Wartą w powiecie poznańskim". Prelekcja wykładu nastąpi podczas otwarcia wystawy fotograficznej w galerii "Garbary 120" zatytułowanej "Jesienny urok Warty" zgodnie z 41 edycją programu "Mieszkańcy Mieszkańcom" realizowanego w ramach projektu "Przywróćmy Wartę Wielkopolanom". Wykład będzie ilustrowany zdjęciami  i pocztókami XIX i XX wieku. Powyższa edycja wejdzie w skład projektowanego Programu Integracji Nadwarciańskiej. Środki pieniężne zostaną przeznaczone na wygłoszenie wykładu. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznańsk
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-13 11:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 09:52

« wstecz

Banery