BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1328/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 stycznia 2006r.

 

w sprawie: podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych w 2006 roku.

Na postawie art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z  2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz uchwały Nr 1270/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim, Zarząd Powiatu Poznańskiego Uchwala, co następuje:

 

§ 1 . Zatwierdza się podział środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Do Starostwa Powiatowego wpłynęły wnioski na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2006, przygotowane przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański. Na podstawie "Regulaminu przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim", proponuję dofinansowanie dokształcania w poszczególnych placówkach wysokości zgodnej z kwotą proponowaną w załączniku.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-10 09:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 10:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10031
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23