BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1309/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2005r.

 


w sprawie:  1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonania gadżetów promocyjnych z herbem i logo Powiatu Poznańskiego.  2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz  §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem i logo Powiatu Poznańskiego.


§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak;

2) Anna Matuszak;

3) Adam Habryło;

4) Tomasz Grudziak;

5) Joanna Sobkowiak.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-18 08:50
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 12:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2143
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-07 12:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-25 15:26