BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1223a/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2005r.

w sprawie:
1. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora parowego wraz z urządzeniem do uzdatniania wody.
2. Uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1177/2005 z dnia 13.09.05.

Banery