BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1223a/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 października 2005r.

 

 w sprawie:  1. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora parowego wraz z urządzeniem do uzdatniania wody. 2. Uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1177/2005 z dnia 13.09.05.
 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz  §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór oferty firmy SMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 8 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora parowego wraz z urządzeniem do uzdatniania wody, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 204.029,80 zł brutto.
 

§ 2. Uchylić Uchwałę Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1177/2005  z dnia 13.09.05 w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy ANMED Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sterylizatora parowego.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członek Zarządu - Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W wyniku wniesionego protestu przez firmę SMS sp. z o.o. odwołania, Zespół Arbitrów wyrokiem z dnia 12 października 2005 r. sygn. akt UZP/ZO/0-2840/05 nakazał zamawiającemu dokonania powtórnej oceny ofert.

W wyniku powtórzonych czynności wybrano ofertę firmy SMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 8, która zaoferowała dostawę sterylizatora parowego wraz z urządzeniem do uzdatniania wody za kwotę 204.029,80 zł brutto.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-19 09:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 09:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2867
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 09:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-04 12:33