BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1314/2005

ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą „Energy Investors” sp. z o. o. z siedzibą 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12, NIP 611-21-01-144 na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego do umowy WA 3432/26/2005 z dnia 22 września 2005 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą „Energy Investors” sp. z o. o. z siedzibą 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12, NIP 611-21-01-144 na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego do umowy WA 3432/26/2005 z dnia 22 września 2005 r.

2. Wykonawca, o którym mowa ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 99 995,36 zł brutto w tym obowiązujący podatek VAT (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 36/100).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały została zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:

Przedsiębiorca „Energy Investors” sp. z o. o. z siedzibą 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12, NIP 611-21-01-144 jest wykonawcą robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego - Liceum Ogólnokształcące w Kórniku, ul. Poznańska 2" zgodnie z umową WA 3432/26/05 z dnia 22 września 2005 r.

W trakcie realizacji w/w przedsięwzięcia stwierdzono, że koniecznym jest wykonanie robót dodatkowych. W ramach w/w robót powinny zostać wykonane następujące czynności:

a) skucie tynku zewnętrznego i miejscowe wzmocnienie murów budynku szkoły,

b) wzmocnienie więźby dachowej i stropu nad I piętrem budynku szkoły.

Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, który stanowić będzie załącznik do umowy o roboty budowlane w ramach zamówienia dodatkowego.

Wykonawca, o którym mowa powyżej otrzyma wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 99 995,36 zł brutto w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 36/100).

Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-26 09:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 12:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3405
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-07 12:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-12 14:59