BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść stronyUchwała Nr 1375/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.
Uchwała nr 1376/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2006r.
 
w sprawie:
promocji Powiatu Poznańskiego poprzez finansowanie organizacji recitalu fortepianowego Jacka Kortusa, finalisty XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.
Uchwała nr 1377/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie:
pokrycia kosztów występu artystycznego Piotra Lubertowicza pt. "Broń się, nie trać wiary" podczas koncertu w Zespole Szkół w Mosinie.
Uchwała Nr 1378/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artyułów biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych (III części).
Uchwała Nr 1379/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników II przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych i pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-20 14:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-10-17 12:02

Uchwała Nr 1380/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2006r.
 
w sprawie:
upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"
Uchwała nr 1381/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków na sfinansowanie kosztów zamieszczenia informacji o powiecie poznańskim na łamach "Twojego Tygodnia Wielkopolskiego".

Banery