BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1384/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych na organizację spotkania w Starostwie Powiatowym uczestników projektu "Tygiel Kulturowy-Zamieszaj!", w ramach polsko-niemieckiego programu "Youth Bank", którego organizatorami są stowarzyszenie Młodzieżowy Bank Inicjatyw Lokalnych oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Ośrodek Regionalny w Poznaniu.

Uchwała Nr 1385/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na druk: listowników, kopert, teczek, wizytówek, zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-06 10:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-20 14:01

Uchwała Nr 1386/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu, opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie publikacji promocyjnych Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-03-06 09:57

Uchwała Nr 1387/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z przyległym terenem.
Uchwała Nr 1388/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na skład, łamanie, korektę, druk oraz przygotowanie projektu okładki Biuletynu Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1389/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw, zwanego dalej "SEOD" wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową.
Uchwała Nr 1390/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty do 5.000 zł na wykonanie folderu informacyjnego o Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu i udzielenia zamówienia na wykonanie folderu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 1391/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.
 
w sprawie:
zasad i trybu przyznawania nagród dla uczniów szkół z terenu Powiatu Poznańskiego w ramach konkursu z zakresu ochrony wód.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-02 08:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-20 15:51

Uchwała Nr 1392/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.
 
w sprawie:
przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 1393/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy WA 3432/36/2005 I część II z dnia 9 listopada 2005r.
Uchwała Nr 1394/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy WA 3432/36/2005 /część II/ z dnia 15 listopada 2005r.
Uchwała Nr 1395/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.

w sprawie:
pokrycia kosztów udziału reprezentacji powiatu poznańskiego w VIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej "5"-w wysokości do 7.500 zł.


Uchwała Nr 1396/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.

w sprawie:

 

przeznaczenia kwoty 600 zł na pokrycie kosztów zakupu nagród dla zwycięskich drużyn organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym-Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uchwała Nr 1397/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 400 zł na pokrycie kosztów organizacji VII Samorządowych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 1398/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lutego 2006r.
 
w sprawie:
przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przyznanej Fundacji im. Antoniny Kaweckiej z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań, zgodnie z umową z dnia 21 marca 2005 r.

Banery