BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1388/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na skład, łamanie, korektę, druk oraz przygotowanie projektu okładki Biuletynu Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. W postępowaniu na skład, łamanie, korektę, druk oraz przygotowanie projektu okładki Biuletynu Powiatu Poznańskiego zatwierdzić wybór oferty firmy Betmor-Poligrafia s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Chlebowa 16, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 24.156,00 zł brutto.

 § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Gabinetu Starosty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
W postępowaniu na skład, łamanie, korektę, druk oraz przygotowanie projektu okładki Biuletynu Powiatu Poznańskiego złożono 10 ofert:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

1

Wydawnictwo „TRIADA”

74.664,00 zł

2

JM Stefko

92.232,00 zł

3

Betmor-Poligrafia s.c.

24.156,00 zł

4

P.P.H.U. Geruchfeldt

57.154,56 zł

5

Drukarnia Wydawnicza „TRANS-DRUK”

54.812,16 zł

6

DjaF-Jakub Furyk

41.690,03 zł

7

„ARTPRESS” Studio Grafiki Komputerowej sp. j.

25.180,80 zł

8

„HEL-KOM” Zakład Poligraficzny

32.559,36 zł

9

Zakład Poligraficzny-Kazimierz Majorczyk

34.623,60 zł

10

Wydawnictwo „WIS”

44.652,00 zł

 

Oferta firmy DjaF została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakład poligraficzny „HEL-KOM” został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wybrano ofertę nr 3.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-24 14:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 08:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9758
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32