BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1385/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na druk: listowników, kopert, teczek, wizytówek, zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) arząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na druk: listowników, kopert, teczek, wizytówek, zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak-Przewodnicząca;
2) Anna Matuszak;
3) Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu- Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-28 08:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 08:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11378
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:33