BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1398/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r.

  

w sprawie: przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przyznanej Fundacji im. Antoniny Kaweckiej z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań, zgodnie z umową z dnia 21 marca 2005 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się  przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przyznanej Fundacji im. Antoniny Kaweckiej z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań, zgodnie z umową z dnia 21 marca 2005 r.

§ 2. Zakres kontroli obejmuje ocenę prawidłowości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu- Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) zarządza się przeprowadzenie kontroli realizacji zadania publicznego pn. Akademia Pieśni Polskiej przez Fundację im. Antoniny Kaweckiej w Poznaniu zgodnie z umową zawartą w dniu 21 marca 2005 r. z Powiatem Poznańskim. Wyniki kontroli stanowić będą podstawę stwierdzenia zasadności wniosku złożonego przez fundację o prolongowanie terminu rozliczenia zadania (złożenia sprawozdania końcowego).

Prawo do kontroli prawidłowości realizacji zadania oraz zakres kontroli zostały ponadto uregulowane w par. 6 ust. 1 i 2 umowy z dnia 21 marca 2005 r.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-28 09:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 09:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11379
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53