BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1387/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r.

 

w sprawie: Zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z przyległym terenem.|
 


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1 . W postępowaniu na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z przyległym terenem zatwierdzić wybór oferty firmy Zakłady Usługowe Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 23, która zaoferowała realizację zadania za 12 miesięcy za kwotę 113.031,12 zł brutto.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Gabinetu Starosty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu- Ewa Dalc

Uzasadnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z przyległym terenem złożono 4 oferty:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto
(za 12 miesięcy)

1

Spółdzielnia Usługowa „PIAST” w Legnicy

108.074,16 zł

2

Usługi Porządkowe „ASTRA”

122.873,88 zł

3

Spółdzielnia Pracy „POŁYSK”

179.181,12 zł

4

Zakłady Usługowe Zachód sp. z o.o.

113.031,12 zł

Oferty nr 1, 2 i 3 zostały odrzucone z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę nr 4.

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-28 09:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 08:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9751
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05