BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1384/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r.
 

w sprawie: przyznania środków finansowych na organizację spotkania w Starostwie Powiatowym uczestników projektu "Tygiel Kulturowy-Zamieszaj!", w ramach polsko-niemieckiego programu "Youth Bank", którego organizatorami są stowarzyszenie Młodzieżowy Bank Inicjatyw Lokalnych oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Ośrodek Regionalny w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 w związku z   art. 4 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.)  Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje

§ 1.  1. Przyznaje się środki finansowe w wysokości 1500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych) na organizację spotkania uczestników projektu "Tygiel Kulturowy-Zamieszaj!", w ramach polsko-niemieckiego programu "Youth Bank". 2. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 marca 2006 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2 . Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 750-administracja publiczna, rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu- Ewa Dalc 

Uzasadnienie:
W dniu 4 marca 2006 roku, w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbędzie się spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec zorganizowane przez stowarzyszenie Młodzieżowy Bank Inicjatyw Lokalnych oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Poznaniu.
Celem spotkania jest realizacja projektu "Tygiel kulturowy - Zamieszaj!" w ramach polsko-niemieckiego programu "Youth Bank". Młodzież z Polski i Niemiec weźmie udział w warsztatach na temat dyskryminacji, uprzedzeń i walki z nietolerancją. Planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń dla edukacji grup składających się z przedstawicieli różnych kultur.
Ćwiczenia te podzielono na bloki tematyczne. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbędzie się projekcja filmu oraz praca w grupach nad projektami multimedialnymi dotyczącymi współczesnych relacji polsko-niemieckich.
Organizatorzy tego spotkania chcą zapoznać swoich gości z historią oraz walorami Poznania i powiatu poznańskiego oraz zachęcić do ponownych odwiedzin. Poznań i okolice Poznania jako region znajdujący się w obszarze przygranicznym dają duże możliwości rozwoju współpracy międzynarodowej.
W spotkaniu weźmie udział około 50 osób.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-01 12:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 08:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9754
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05