BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1390/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty do 5.000 zł na wykonanie folderu informacyjnego o Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu i udzielenia zamówienia na wykonanie folderu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142  z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1 . Przeznacza się kwotę do 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) na wykonanie 2.500 egzemparzy folderu informacyjnego o funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 754 Bepieczeństwo publiczne (rozdział 75495§4300) budżetu powiatu na 2006 rok .

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu- Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:
Opracowanie i wydrukowanie folderu informacyjnego o Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu przyczyni się do przybliżenia mieszkańcom powiatu poznańśkiego informacji o strukturze organizacyjnej i działalności poznańskiej policji oraz komisariatów policji na terenie powiatu. Zadaniem folderu jest również ukazanie współpracy policji z władzami samorządowymi mającej wpływ na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 
 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-01 13:02
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 08:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9756
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32