BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr  1392/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r.

 

w sprawie: przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),§ 21 ust.! Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz.633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. uchwala się co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska j Gospodarki Wodnej na sfinansowanie kosztów nagród indywidualnych i dla szkół w konkursach z zakresu ochrony wód dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego w ogólnej wysokości do 8.000 zł, w tym:
1. w konkursie dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych polegającym na wykonaniu makiety zbiornika wodnego pt. "Zbiornik wodny w mojej okolicy" w wysokości: za I miejsce do 300 zł, za II miejsce do 150 zł, za III miejsce do 100 zł oraz dla szkoły, której uczeń zajął I miejsce do 1.800 zł
2. w konkursie dla uczniów szkół gimnazjalnych polegającym na wykonaniu monografii albumowej wybranego zbiornika wodnego pt." Zbiornik wodny w mojej gminie" w wysokości: za I miejsce do 300 zł, za II miejsce do 150 zł, za III miejsce do 100 zł oraz dla szkoły, której uczeń zajął I miejsce do 1.800 zł
3. w konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podzielonym na dwie kategorie i polegającym na:
a) wykonaniu fotoreportażu przedstawiającego "Miejsca w regionie z ekosystemami wodnymi, które warto odwiedzić" w wysokości: za I miejsce do 400 zł, za II miejsce do 200 zł lub
b) wykonaniu prezentacji komputerowej pt. "Turystyczne wykorzystanie ekosystemów wodnych w regionie - stan obecny i projekty" w wysokości: za I miejsce do 400 zł, za II miejsce do 200 zł oraz dla szkoły, której uczniowie zajęli najwyższe miejsca do 1.800 zł;
4. sfinansowanie kosztów wyróżnień przyznawanych w ww. konkursach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Na koordynatora organizacji konkursów wyznacza się Kierownika Zespołu Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński
Członek Zarządu -p. Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Powiat Poznański realizuje zapisane w Programie ochrony środowiska zadania z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców m.in. poprzez organizowanie konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży. W uchwale określono system wspierania przez Powiat Poznański edukacji ekologicznej uczniów poprzez przyznawanie indywidualnych nagród za prace konkursowe, a także promowanie wyróżniających się szkół. W budżecie PFOŚiGW na 2006 r. zaplanowano środki przeznaczone na edukację ekologiczną.
 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 10:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 08:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9753
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05