BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1393/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r. 

 

w sprawie: zawarcia umowy Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy WA 3432/36/2005 I część II z dnia 9 listopada 2005r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20199 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy WA 3432/36/2005 I część II z dnia 9 listopada 2005 r.
2. Wykonawca, o którym mowa ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 11 769,75 zł brutto w tym obowiązujący podatek VAT (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 75/100)
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały została zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc


Uzasadnienie:
Przedsiębiorca Jan Popławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7 na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2005 r. zrealizował roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych dziewięciu zespołu ogólnodostępnych węzłów sanitarnych wraz z ich przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku pięciokondygnacyjnym posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1P/00000102/9.

W trakcie realizacji w/w przedsięwzięcia stwierdzono, że koniecznym jest wykonanie robót uzupełniających polegających na:

a) wykonaniu dodatkowych licowań ścian płytkami ceramicznymi,
b) montażu dodatkowych uchwytów w toaletach,
c) wykończeniu powierzchni ścian.

Wykonawca, o którym mowa powyżej otrzyma wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 11 769,75 zł brutto w tym obowiązujący podatek VAT (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 75/100 ).

Umowa została zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
W/w kwota wynagrodzenia jest zabezpieczona w budżecie powiatu w dziale 700, rozdz. 7005, par. 6050/9158,09 zł/ oraz w dziale 700, rozdz. 70005, par. 4270/2611,66 zł/.

 
Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-04-06 11:11
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-19 13:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11336
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40