BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1394/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r. 

 

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy WA 3432/36/2005 /część II/ z dnia 15 listopada 2005r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:
 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy WA 3432/36/2005 /część II/ z dnia 15 listopada 2005 r.

2. Wykonawca, o którym mowa ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 10 001,29 zł brutto w tym obowiązujący podatek VAT (słownie złotych: dziesięć tysięcy jeden 29/100 ).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały została zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Przedsiębiorca Jan Popławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7 na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2005 r. zrealizował roboty budowlane w ramach II etapu wymiany instalacji elektrycznej w budynku pięciokondygnacyjnym posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1 P/00000102/9.

W trakcie realizacji w/w przedsięwzięcia stwierdzono, że koniecznym jest wykonanie robót uzupełniających polegających na:

a) wykonaniu dodatkowych tras przewodów instalacyjnych,
b) montażu dodatkowych puszek elektrycznych,
c) montażu nadproży w ścianach nad montowanymi tablicami elektrycznymi,
d) naprawie i wykończeniu ścian w miejscach wykonanych prac /lit a)-c)/,

Wykonawca, o którym mowa powyżej otrzyma wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 10001,29 zł brutto w tym obowiązujący podatek VAT (słownie złotych: dziesięć tysięcy jeden 29/100 ).

Umowa została zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty uzupełniające określono na podstawie kosztorysu ofertowego i wynosi 10001,29zł brutto. W/w kwota jest zabezpieczona w budżecie powiatu w dziale 700, rozdz. 7005, par. 6050.

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-04-11 12:20
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-19 13:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9750
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05