BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1400/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego2006r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego z możliwością sładania ofert częściowych (II części).

Uchwała Nr 1401/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2006r.

w sprawie:
1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego. 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1402/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1403/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Uchwała Nr 1404/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2006r.
 
w sprawie:
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach opiekuńczo­-wychowawczych powiatu poznańskiego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-07 10:16
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-17 09:47

Uchwała Nr 1406/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2006r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała nr 1407/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 1000 zł na pokrycie kosztów zakupu nagród dla zwycięzców Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Podlodowym odbywających się na Jeziorze Lusowskim.
Uchwała Nr 1409/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2006r.

w sprawie:
przekazania monitorów wycofanych z użycia w Starostwie.
Uchwała nr 1410/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2006r.

w sprawie:
wyrażenia aprobaty dla propozycji dotyczacej wyboru jako patrona NZOZ Szpital w Puszczykowie prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego (1877-1947), lekarza i rektora Uniwersytetu Poznańskiego.
Uchwała nr 1411/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 5.500,00 zł na zakup upominków dla policjantów odchodzących na emeryturę.

Banery