BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1401/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 lutego 2006r. 

 

w sprawie: 1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego. 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

 

1) Aleksandra Waszak;

2) Anna Matuszak;

3) Adam Habryło;
4) Tomasz Grudziak;
5) Joanna Sobkowiak.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu: Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-07 08:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 10:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8697
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-07 11:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56