BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1402/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2006r.


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie: art. 32 ust. w związku z art. 4 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zmianami).
uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani .........................................*, nauczycielki w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Przemysław Wantuch-przedstawiciel organu prowadzącego szkołę-Przewodniczący;
2. Magdalena Fręśko-dyrektor LO w Puszczykowie-Członek Komisji;
3. ..........................-przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny-Członek Komisji;
4. Jadwiga Fisiak-ekspert-Członek Komisji;
5. Jacek Rysiewicz-ekspert-Członek Komisji. 
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc


Uzasadnienie:
Nauczyciel kontraktowy  występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9 g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela, należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński
 

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-16 08:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 10:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8682
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-07 11:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40