BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1411/2006 
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

  z dnia 27 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 5.500,00 zł na zakup upominków dla policjantów odchodzących na emeryturę.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

 

§ 1 . Przeznacza się kwotę 5.500 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych brutto) na upominki dla policjantów odchodzących na emeryturę. 


§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 uchwały nastąpi z działu 75020 budżetu powiatu.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta -  Jan Grabkowski

Wicestarosta  -  Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:
Policjanci to grupa zawodowa, na której spoczywa szczególna odpowiedzialność. Troska o zdrowie i życie społeczeństwa, ochrona dóbr publicznych i prywatnych, a także pomoc ofiarom wypadków i kataklizmów to zadania trudne, wymagające szczególnych predyspozycji i siły charakteru. Policja jako organ wykonawczy władz państwowych, a także samorządowych ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kraju i regionu. Przejście policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na emeryturę stanowi    doskonałą okazję, by podziękować tym, którzy - niejednokrotnie z narażeniem życia i zdrowia - walczyli z wszelkimi przejawami nieprawości, przemocy i okrucieństwa, dlatego też  przeznaczenie kwoty  5.500,00 złotych na zakup upominków dla emerytowanych funkcjonariuszy wydaje się zasadne.
Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będącego w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-30 12:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 11:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8696
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-07 11:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56