BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1412/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót malarskich w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 1413/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót malarskich w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 1414/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu turystycznego dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 1415/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 1416/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie:
nieodpłatnego udostępnienia sali sesyjnej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1417/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego "Poszukiwacze skarbów".
Uchwała Nr 1418/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2006r.
 
w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-14 14:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-23 13:25
Uchwała Nr 1419/200
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-15 11:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-23 13:26

Banery