BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1417/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 6 marca 2006r.

 

 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego "Poszukiwacze skarbów".

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1 . Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród w konkursie plastycznym "Poszukiwacze skarbów".
 

§ 2 . Środki finansowe przeznaczone na cel okreslony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 75075 administracji publicznej.
 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Starosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu- Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:
Dnia 27 lutego 2006 roku pod patronatem Starosty Poznańskiego ogłoszony został konkurs plastyczny "Poszukiwacze skarbów". Jego celem jest promocja atrakcji turystycznych i przyrodniczych ziem powiatu poznańskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego. Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu, stanowiącej opowieść o poszukiwaniu i odkrywaniu atrakcyjnych zakątków na terenie powiatu poznańskiego. Założeniem organizatorów zabawy jest promowanie lokalnych atrakcji, a przy tym zwrócenie uwagi dzieciom na otoczenie, które zamieszkują.

W związku z organizacją konkursu zaistniała potrzeba zakupu nagród indywidualnych: roweru górskiego, miniwieży CD i aparatu cyfrowego. Zostaną one wręczone podczas festynu zorganizowanego przy okazji obchodów Dnia Dziecka na terenie szkoły, do której uczęszcza przyszły zwycięzca konkursu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-14 12:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 11:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7696
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-07 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35