BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść stronyUchwała Nr 1421/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na współorganizację IV edycji konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości".
Uchwała Nr 1422/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rekultywacji gruntu działki nr 430, obręb Krosno, gmina Mosina.
Uchwała Nr 1423/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez ufundowanie nagród dla laureatów konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem "Pracując dla zdrowia"
Uchwała Nr 1424/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.

w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez współfinansowanie wydania publikacji pn. "Zamki, Pałace i Dwory Powiatu Poznańskiego"
Uchwała Nr 1425/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
 
w sprawie:
powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół w Rokietnicy.
Uchwała Nr 1426/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.

w sprawie:
1. Uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1389/2006 z dnia 27.02.2006 r. 2. Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową.
Uchwała Nr 1427/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.

w sprawie:
1. Uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1403/2006 z dnia 27.02.2006 r. 2. Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1428/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji festynu pod hasłem "Pracuj nad zdrowiem" o tematyce prozdrowotnej.
Uchwała Nr 1429/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.
 
w sprawie:
wydatkowanie kwoty do 500 zł brutto na ufundowanie nagród dla finalistów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Uchwała Nr 1430/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.

w sprawie:
1. Ogłosznia przetargu nieograniczonego ma dostawę i montaż mebli dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 1431/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.
 
w sprawie:
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Swarzędzu, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego przeznaczonej do sprzedaży (arkusz mapy 10, działka nr 878/4, o pow. 0,0580 ha, kw NR 177.418).
Uchwała Nr 1432/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wdrożenie systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001:2000 w Starostwie Powiatowym

Banery