BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1421/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 marca 2006r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na współorganizację IV edycji konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości".

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01 Nr 142, poz. 1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów współorganizacji (promocja konkursu i jego laureatów, pokrycie części kosztów wynajmu od MTP stoisk wystawienniczych przeznaczonych dla laureatów z terenu Powiatu Poznańskiego) IV edycji konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości".

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu-Dział 750 rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Jan Grabkowski

Członek Zarządu- Ewa Dalc

 


Uzasadnienie:

Dnia 8 grudnia 2004 roku Starosta Poznański oraz Prezydent Miasta Poznania -jako współorganizatorzy konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji III i IV edycji konkursu, w którym postanawiają, że patronat nad IV edycją konkursu sprawuje Prezydent Miasta Poznania.

Jako współorganizator konkursu, i zgodnie z zapisami porozumienia, Starosta Poznański zobowiązauje się do promocji idei konkursu oraz jego laureatów w mediach, środowisku gospodarczym, dostępnych portalach internetowych i in.

Głównym celem konkursu jest pomaganie wyróżnijącym się przedsiębiorstwom w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stworzenie możliowości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów. Stanowi  on także jedną z form promocji Powiatu Poznańskiego poprzez rozwijanie współpracy z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i urzędami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za celowe.


Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 11:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-08 10:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8229
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43