BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1425/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2006r.

 

w sprawie: powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół w Rokietnicy.

 

Na podstawie art.32 ust. l w związku z art. 4 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046). Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje

 

§ 1. Powołuje się Panią Dorotę Tomczak oraz Pana Roberta Buchtinga na Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego absolwentów Szkół Policealnych.

 

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnych powołuje Przewodniczący Komisji.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta -  Jan Grabkowski
Wicestarosta – Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 załącznika Nr l do Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.W związku z tym powołanie Pani Doroty Tomczak i Pana Roberta Buchtinga uznaję za zasadne.

 

Członek Zarządu
Ewa Dalc

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-04-03 10:09
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-19 13:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7034
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15