BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA nr 1420/06
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2006r.

w sprawie: przeznaczenia kwoty 1.500,00 zł na pokrycie części kosztów koncertu muzyki fortepianowej "Spełniamy marzenia".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 1.500 złotych brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych brutto) na pokrycie części kosztów koncertu muzyki fortepianowej "Spełniamy marzenia".

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 uchwały nastąpi z rozdziału 75020 budżetu powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta -  p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - p. Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:


Celem Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie pragnień dzieci cierpiących na choroby, które zagrażają ich życiu. Działalność na rzecz potrzebujących, niesienie pomocy najbardziej dotkniętym przez los, świadczy o odpowiedzialności i chęci aktywnego wpływu na otaczającą rzeczywistość. Przekazanie funduszy na współorganizację Charytatywnego  Koncertu Muzyki Fortepianowej pomoże spełnić marzenie dziesięcioletniego Janka, który choruje na zanik mięśni. Jest to doskonała okazja, by wspomóc niepełnosprawne dziecko nie tylko ciepłym słowem, ale konkretnym działaniem, dlatego też przeznaczenie kwoty 1.500,00 złotych na w/w cel wydaje się zasadne.Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będącego w dyspozycji Gabinetu Starosty.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-04-03 10:21
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-28 10:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2753
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-01-28 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22