BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1434/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Haniewicz Magdalena z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy WA 3432/42/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr 1435/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.

w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Przemysłu Metalowego "POMET" Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą przy ulicy Partyzantów 5a, 64-510 Wronki, NIP 763-00-04-428 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000082895, na wykonanie robót uzupełniających w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/23/2005 z dnia 23 września 2005 r.
Uchwała Nr 1436/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Energy Inwestors Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 12, 00-490 Warszawa, NIP 611-24-01-144 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108288, na wykonanie robót uzupełniających w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/24/2005 z dnia 22 września 2005 r.
Uchwała Nr 1437/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Energy Inwestors Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 12, 00-490 Warszawa, NIP 611-24-01-144 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108288, na wykonanie robót uzupełniających w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/26/2005 z dnia 22 września 2005 r.
Uchwała Nr 1438/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 20 marca 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym i Handlowym "AGROBEX" sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, NIP 781-00-20-446 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000075908, na wykonanie robót uzupełniających w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/25/2005 z dnia 30 września 2005 r.
Uchwała Nr Nr 1439/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.

w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym i Handlowym "AGROBEX" sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, NIP 781-00-20-446 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000075908, na wykonanie robót uzupełniających w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/27/2005 z dnia 22 września 2005 r.

Uchwała Nr 1440/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.

w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, z siedzibą 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18/9, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ?Termomodemizacja budynków Powiatu Poznańskiego? w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy WA 3432/33/05 z dnia 23 września 2005 r.
Uchwała Nr 1441/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Markiem Wolniewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "ARCHIX" Pracownia Architektoniczna Marek Wolniewicz z siedzibą 60-774 Poznań, ul. Śniadeckich 13/10, na wykonanie projektu budowlanego nadbudowy łącznika w osiach "C÷G" i "13÷15" w ramach III etapu budowy Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a­ - budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym.
Uchwała Nr 1442/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Markiem Wolniewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "ARCHIX" Pracownia Architektoniczna Marek Wolniewicz z siedzibą 60- 774 Poznań, ul. Śniadeckich 13/10, na pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie hali sportowej wraz z zapleczem sportowym w ramach III etapu budowy Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a.
Uchwała Nr 1443/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2006 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-06 08:02

Uchwała Nr 1444/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.
 
w sprawie:
umorzenia należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Przychodni Specjalistycznych przy ul. Słowackiego 8 oraz po zarządcy nieruchomości Przedsiębiorcy "LIDER" Spółka z o. o. z siedzibą 60-179 Poznań ul. Jeleniogórska 7.

Uchwała Nr 1445/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu, opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie publikacji promocyjnych Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1447/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów udziału uczniów z terenu powiatu poznańskiego w ramach polsko­niemieckiego projektu młodzieżowego "Mundial 2006".
Uchwała Nr 1449/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie.
Uchwała Nr 1450/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań oś Czecha 66/7, na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach nr 37, 39, 40, 41 /parter/, oddanych Powiatowi Poznańskiemu do wyłącznego korzystania w ramach nabytego udziału w prawie własności do nieruchomości budynkowej położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8.

Uchwała nr 1451/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 20 marca 2006r.
 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na wykonanie medali dla zasłużonych pracowników szpitala w Puszczykowie oraz tablicy upamiętniającej patrona szpitala

Banery