BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1453/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, zestawów edukacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-19 09:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-03 09:54

Uchwała Nr 1454/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-04-19 08:26
­­
Uchwala Nr 1455/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1456/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla miasta Puszczykowa.
Uchwala Nr 1457/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
 w sprawie:
dofinansowania konkursów dla dzieci i młodzieży realizowanych przez szkoły.
Uchwała Nr 1458/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie:
dofinansowania kosztów dokształcania nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1459/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wniosku na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkól nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1460/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez dofinansowanie wakacyjnego pobytu polskich dzieci mieszkających na Litwie
Uchwała Nr 1461/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów przygotowania cyklu 15 spotkań dla młodzieży pt. Świat mnie wabił­-opowieści o ciekawych zakątkach globu".
Uchwała Nr 1462/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27marca 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na współorganizację"I Przeglądu Pieśni Maryjnych" w Suchym Lesie.
Uchwała Nr 1463/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dzierżawę kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-03 11:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-03 15:32
Uchwała Nr 1464/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę kołder, poduszek, pościeli i narzut dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-04-19 08:36

Uchwała Nr 1465/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-04-20 09:18
Uchwała Nr 1466/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę systemu wspomagania obsługi multimedialnej sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-20 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-03 15:33
Uchwała Nr 1467/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Obiegu Kluczy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-04-19 08:42

Uchwała Nr 1470/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty 5.540,00 zł + 22% VAT jako opłatę za zgłoszenie i uczestnictwo w programie "Najwyższa Jakość" organizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością.
Uchwała Nr 1471/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 3.500,00 zł netto na pokrycie kosztów prezentacji powiatu poznańskiego w dodatku specjalnym Gazety Codziennej FAKT.
Uchwała Nr 1472/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez współorganizację II Powiatowego Przeglądu Piosenki Szantowej w Puszczykowie.
­Uchwała Nr 1473/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty do 1000,00 zł brutto na ufundowanie nagród dla finalistów eliminacji powiatowych XXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbędą się dnia 27 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Kostrzynie Wielkopolskim.
Uchwała Nr 1474/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2006r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty do 20.000,00 zł netto na prezentacje powiatu poznańskiego w Telewizji Polskiej na antenie TVP 3.

Banery