BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

­­UCHWALA Nr 1455/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2006r.

 

 

w sprawie:  Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński 

  

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego złożono 1 ofertę.Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-05 11:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 08:22

« wstecz

Banery