BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1460/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2006r.

 

  

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez dofinansowanie wakacyjnego pobytu polskich dzieci mieszkających na Litwie

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1 . Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3000 zł brutto (trzy tysiące złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez dofinansowanie wakacyjnego pobytu polskich dzieci mieszkających na Litwie

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 750 rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego       

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta  - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej już od 10 lat organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci i nauczycieli polskiego pochodzenia, zamieszkałych na Litwie. Co roku do Polski przybywa 30 dzieci z ubogich polskich rodzin, które pragną poznać kraj ojczysty swoich rodziców i dziadków. Mając na względzie bogactwo zabytków, przyrody oraz możliwości jakie w zakresie turystyki i rekreacji oferuje powiat poznański, dofinansowanie pobytu dzieci na naszym terenie oraz stworzenie możliwości zapoznania się z jego bogactwem jest działaniem potrzebnym i wskazanym. Ten szczytny cel stanowi doskonałą okazję do promowania powiatu.Pobyt dzieci obfitował będzie w liczne zajęcia służące poznaniu historii, kultury i tradycji polskiej. Planowane są wycieczki do Kórnika, Rogalina oraz w okolice Poznania. Dzieci przemierzając Szlak Piastowski zobaczą również Skansen Miniatur w Pobiedziskach.Przyjazd dzieci do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie dzięki ofiarności i współdziałaniu wielu instytucji publicznych i prywatnych. Do jego organizacji włączyło się już wielu wolontariuszy. Działanie na rzecz umacniania polskiej tożsamości wśród dzieci zamieszkałych na Litwie łączy się z zadaniami promocyjnymi powiatu, toteż zasługuje na finansowe wsparcie. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-10 10:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 08:40

Banery