BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1464/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2006r.

 

 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę kołder, poduszek, pościeli i narzut dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Przeprowadzić postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę kołder, poduszek, pościeli i narzut dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak;

2) Anna Matuszak;

3) Maria Tomaszewska;

4) Zygmunt Nowicki;

5) Przemysław Wantuch.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski
Wicestarosta – Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-11 08:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 08:51

« wstecz

Banery