BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1472/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2006r.

 

 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez współorganizację II Powiatowego Przeglądu Piosenki Szantowej w Puszczykowie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 4000 zł brutto (cztery tysiące złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez współorganizację II Powiatowego Przeglądu Piosenki Szantowej w Puszczykowie.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 750 rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

 

Uzasadnienie:

Po raz kolejny Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie wspólnie z powiatem poznańskim organizuje II Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej, który odbędzie się w dniu 2 czerwca.

Pierwsza edycja imprezy okazała się dużym sukcesem i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przybyłych. W tym roku swój udział zapowiedziały zespoły muzyczne działające przy Domach Kultury w Pobiedziskach, Stęszewie, Swarzędzu, Kleszczewie, Murowanej Goślinie i Mosinie. Przegląd Piosenki Szantowej stwarza okazję do dobrej zabawy, a jednocześnie służy integracji lokalnej społeczności, skupiając zarówno młodych jak i bardziej dojrzałych na wspólnym biesiadowaniu przy żeglarskiej piosence.

Powiat poznański pragnie wspierać działania, które ukierunkowane są między innymi na rozwój i upowszechnianie kultury.

Honorowy patronat nad II Powiatowym Przeglądem Piosenki Szantowej w Puszczykowi e obejmie Starosta Poznański - Jan Grabkowski.

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały uważam za wskazane.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-19 10:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 09:18

« wstecz

Banery