BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1459/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 marca  2006r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia wniosku na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkól nr 1 w Swarzędzu.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 - ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII / 309 /II/05 z dnia 27.09.2005 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się środki finansowe w wysokości 1200 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć koła internetowego w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta- Tomasz Łubiński

 

 

Uzasadnienie:

Środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne koła internetowego będą pochodzić z pozostałej do dyspozycji puli konkursów na zajęcia pozalekcyjne - dział 801, rozdział 80195, § 4300.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na koszty zajęć dla nauczyciela prowadzącego Koło.

 

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-19 14:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 08:37

« wstecz

Banery